Wat kan ik besparen?

Bespaar erfbelasting door na te laten aan kleinkinderen.

 
 
 

€ 2000 tot € 4000 voordeel per kleinkind

Wanneer iemand overlijdt moet de familie erfbelasting betalen.

Zonder testament (met daarin een kleinkindlegaat) geldt de wettelijke verdeling en erven alléén de kinderen. Maar niet de kleinkinderen. Wist u dat ieder kleinkind wel een persoonlijke belastingvrijstelling van € 20.209 heeft?

Met het regelen van een kleinkindlegaat, wordt bij het belastingtarief van 10% tot 20% al snel tussen de € 2.021,- en € 4.042,- bespaard per kleinkind (!) .


Kleinkindlegaat of testament

U hebt de keuze tussen een los kleinkindlegaat of een volledig testament. Een testament met daarin opgenomen het kleinkindlegaat.

Een los kleinkindlegaat is eenvoudiger en kost minder, maar als u toch al van plan bent om de stap naar de notaris te maken wilt u misschien wel meer vastleggen?


Veel gehoord en veel gevraagd

Nee, voor de meeste Nederlanders is het erg eenvoudig. Het uitgangspunt van het kleinkindlegaat of testament blijft de verdeling volgens de wet. Deze wettelijke verdeling wordt in essentie alleen aangevuld met een vermaking aan uw kleinkinderen.

Bij een testament krijgt u wel alle veelgebruikte mogelijkheden voorgelegd met een uitvoerige uitleg. De praktijk leert evenwel dat nagenoeg iedereen hetzelfde antwoord geeft op vragen als: "Wilt u de koude kant uitsluiten?" "Wilt u de eigen bijdrage aan een zorginstelling beperken.".

Mocht uw situatie wel bijzonder zijn, dan blijkt dit uit de controle-vragenlijst en zal altijd doorverwezen worden naar een notaris voor aanvullend advies.
Legatio werkt samen met de notaris. In alle gevallen krijgt u een persoonlijke afspraak bij een notaris om de akte door te spreken en te tekenen. Door online een ontwerp-testament op te stellen bereid u zich optimaal voor op dit gesprek. Een goed geïnformeerde client bespaart de notaris tijd en dit vertaalt zich terug in een lager tarief; een besparing voor u.
Een goed geïnformeerde client levert een notaris tijdwinst op. Het praat gewoon makkelijker met een klant die goed voorbereid is. Samen met Legatio bouwt u online een ontwerp-testament op of u kiest het standaard legaat. Hiermee stapt u naar de notaris. Door deze voorbereiding kan de notaris een lager tarief rekenen. Het grootste deel van dit voordeel is voor u, het andere deel is uw vergoeding aan Legatio voor het ontwerp-testament. U betaalt ons dus alleen wanneer u daadwerkelijk een afspraak maakt met een notaris om het testament te passeren.
Vermenigvuldig het aantal kinderen met € 20.209. Wanneer uw vermogen (het afbetaalde huis, de spaarrekening etc.) groter is dan de uitkomst dan heeft uw familie meestal baat bij een kleinkindlegaat.
Nee, dit hoeft niet. Het legaat voor het kleinkind kan in mindering gebracht worden op het kindsdeel, zodat elk gezin uiteindelijk evenveel krijgt.
Wel zal het gezin met de meeste kleinkinderen het meeste voordeel aan erfbelasting hebben.

> Ik heb een andere vraag

 
 
 
 

Rekenhulp kleinkindlegaat: hoeveel erfbelasting kan uw familie besparen?

 
 

Samenlevingsvorm


Uw leeftijd


Kinderen


Vermogen


Leeftijd partner


KleinkinderenBij kind 1Bij kind 2


 
 
 
 

Video: Introductie Kleinkindlegaat
Video: Rekenvoorbeeld Kleinkindlegaatlees meer


Video: Vruchtgebruik uitgelegd 
 

Het kleinkindlegaat

Door Legatio is een standaard kleinkindlegaat opgesteld. Wat staat hier in?

Klein- en achterkleinkinderen
Alle kleinkinderen en achterkleinkinderen krijgen een bedrag dat niet hoger dan de wettelijke vrijstelling (2017: €20.209). Hieronder vallen zelfs nog ongeboren kleinkinderen waarvan de zwangerschap op het moment van overlijden al bestaat. De vrijstelling voor achterkleinkinderen is wel lager. (2017: €2.129).
 
Kindsdeel
Het bedrag van het kleinkindlegaat wordt in mindering gebracht op de erfenis van de ouders. Op deze manier worden uw andere kinderen (zonder kleinkinderen) niet benadeeld. Het kan ook niet zo zijn dat alle kleinkinderen iets krijgen, maar er niets overblijft voor uw kind. Daarom krijgt het kind voorrang tot zijn eigen vrijstelling (2017: €20.209).
 
Eerdere testamenten
Een eerder gemaakt testament blijft gewoon van kracht. Mocht de inhoud gedeeltelijk tegenstrijdig zijn, dan blijft het van kracht voor zover mogelijk.
 
Wettelijke verdeling
Zonder testament geldt afgezien van het legaat gewoon de verdeling volgens de wet.
 
Vruchtgebruik
Bij een overlijden, waarbij sprake is van een langstlevende krijgt de langstlevende het vruchtgebruik en moeten de kleinkinderen wachten. Zo blijft uw partner goed verzorgd achter. Het bloot eigendom is in dat geval bepalend voor de hoogte van het legaat. Op deze manier is het fiscale voordeel nog wat groter.
>> Bekijk het filmpje over vruchtgebruik
 
Opeisbaarheid
Vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de partner. Echter bij bijvoorbeeld hertrouwen, of opname in het verzorgingstehuis kan het ook eindigen. Het legaat wordt dan opeisbaar.
 
Toezicht
Tot de leeftijd van 25 jaar staat het kleinkindlegaat onder bewind van de ouder. Zodat er door het kleinkind ook mee om wordt gegaan zoals u dat gewild zou hebben. Het mag besteed worden aan studie- of eigen woning, maar kan niet vanaf de 18e verjaardag verbrast worden.
 

Testament met kleinkindlegaat

Waarom u zou kunnen kiezen voor een volledig testament?

Afwijken van het kleinkindlegaat
Ik wil afwijken van het standaard kleinkindlegaat.
 
Executeur benoemen
Ik wil vastleggen wie mijn testament afhandeld.
 
Goed doel
Ik wil een schenking doen aan een goed doel of aan iemand anders iets vermaken met een legaat.
 
Voogd voor minderjarigen
Ik wil een voogd benoemen voor minderjarige kinderen
 
 
 

Legatio maakt het wèl leuker, fiscaal slim en juridisch zeker.

Legatio © | Algemene Voorwaarden | Privacy Statement | Over legatio | Lezingen | Woordenboek | Veelgestelde vragen